Zorgaanbod

ROB FOPPEN HUISARTS

Praktijkondersteuning

Hettie Veldman is sedert april 2007 in de praktijk werkzaam als diabetes verpleegkundige. Zij heeft spreekuur op dinsdagochtend en donderdagmiddag. Hettie Veldman is naast diabetesverpleegkundige ook Astma/COPD verpleegkundige en wijkverpleegkundige werkzaam bij Cordaan.
.

Cindy Triebel, praktijkondersteuner somatiek.

De praktijkondersteuner somatiek houdt zich bezig met stoppen met roken, CVRM ( cardiovasculair risico management), astma en COPD. CVRM wil zeggen dat als je een beroerte, hartinfarct, hoge bloeddruk of een vaatprobleem hebt er een jaarlijkse controle plaats vindt.

Het maken van afspraken of afzeggen van afspraken voor het spreekuur van Hettie Veldman en Nadia Dalkiran gaat via de praktijkassistente.

Diëtist

Celeste Blankenzee, Dietist /Voedingskundige ruime ervaring in het begeleiden van mensen met diabetes, overgewicht, chronische darmklachten zoals het prikkelbaar darm syndroom, de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa, chronische nierschade als gevolg van diabetes en hoge bloeddruk en voedingsadviezen bij nierstenen. Daarnaast geeft zij ook begeleiding in het juiste gebruik van multivitaminen en mineralen , probiotica, Omega3 vetzuren en andere supplementen.

Huisarts R. Foppen
GGZ Foppen Huisarts

Psycholoog

Nadia Dalkiran is werkzaam als POH GGZ psycholoog. Houdt een wekelijks spreekuur van dinsdag tussen 09.00 – 16.00 uur en donderdag 09.00 – 12:00 uur. Het beleid van de overheid is erop bericht dat er meer psychische problemen behandeld worden binnen de huisartsenpraktijk. U kunt hiervoor terecht bij een van de huisartsen, maar ook bij Nadia Dalkiran. Voordeel hiervan is dat deze hulp in de praktijk en dus dicht bij huis gegeven wordt. Aan een bezoek of behandeling door de POH GGZ psycholoog zijn  voor u geen kosten verbonden.
.

Basis GGZ en specialistische GGZ in basisverzekering.

Basis GGZ en specialistische GGZ zitten beiden in de basisverzekering. In de basis GGZ worden slechts een beperkt aantal gesprekken vergoed

Dit betekent dat maximaal ca 11 gesprekken vergoed worden uit de basisverzekering. Houdt u er echter wel met de eigen bijdrage in de ziekenkosten.

De Generalistische Basis GGZ valt onder het wettelijk eigen risico dat zorgverzekeringen hanteren. Voor 2016 is dat eigen risico vastgesteld op een bedrag van 385,- euro per jaar en geldt voor iedere burger in Nederland.

Het verschil ten opzichte van de voormalige Eerstelijns Psychologische Hulpverlening is dat psychologische zorg niet meer per sessie gedeclareerd of vergoed wordt, maar per zorgproduct, te weten;

Transitiefase (gemiddeld tot 2 sessies);
Zorgproduct Basis Kort (tot 5 sessies);
Zorgproduct Basis Middel (6-8 sessies);
Zorgproduct Basis Intensief (9-11 sessies).

Het totaal aantal geregistreerde minuten (zowel directe sessie-tijd, als indirecte tijd, zoals voor rapportage, mailwisseling, overleg met derden als huisartsen en bedrijfsartsen) bepaalt de tariefgroep en daarmee het zorgproduct. Dit zorgproduct (transitiefase, kort, middel of intensief) wordt achteraf bij de verzekeraar ingediend. Deze zorgproducten worden voor iedereen standaard vanuit het basispakket van de zorgverzekering vergoed

Translate »
Call Now Button