Praktijkinformatie

Foppen wachtkamer Amsterdam huisarts

Spreekuren

Huisartsenpraktijk Foppen is al jaren een bekende en betrouwbare huisartsenpraktijk gelegen aan het Mercatorplein. Wij staan bekend om onze goede omgang met de mensen en het snel verhelpen van klachten. Dankzij ervaren personeel kunnen wij u uitstekende zorg bieden.

Spreekuren

Het spreekuur is alleen op afspraak op werkdagen van 08:00-10:30 uur en van 14:30 -17:00 uur. Een afspraak duurt 10 min. Maak een dubbele afspraak bij meerdere klachten of als u denkt meer tijd nodig te hebben
.
Afspraak maken:.
.
– Dit kan via de assistente tussen 08.00-11:30 uur en tussen 13:00-16:00 uur: De assistente zal u wat vragen stellen om de medische noodzaak en urgentie van uw contact te bepalen. Zij is hiervoor geschoold en bevoegd om de vragen te stellen.
– Ook kunt u binnenkort via de web-app een afspraak maken. Een volle webagenda betekend niet dat er geen plaats meer is op het spreekuur. Een deel van de afspraak tijden is gereserveerd voor dringende gevallen. Hiervoor kan alleen via de assistente een afspraak worden gemaakt.
.
Afspraken online maken :  vanwege de huidige Corona is het helaas voorlopig niet mogelijk online afspraken te maken.

.– Op de praktijk zijn twee huisartsen en een huisarts in opleiding werkzaam.U kunt uw voorkeur aangeven, helaas is het niet mogelijk om hier altijd gehoor aan te geven.
.
E-consult
.
Deze is bedoeld voor een korte vraag of voor het opvragen van een uitslag . En niet voor het maken van afspraken, of aanvragen van huisbezoek

Meer tijd nodig ?

Een afspraak duurt 10 min. Maak een dubbele afspraak bij meerdere klachten of als u denkt meer tijd nodig te hebben.

Huisbezoek

Aanvragen voor 11:00 uur. Alleen bestemd voor diegene die niet in staat zijn de praktijk te bezoeken. Na 11:00 uur aangevraagde visite worden in principe de volgende dag gedaan, tenzij het een spoedgeval betreft.

Spoedgevallen

Om u beter van dienst te zijn en ervoor te zorgen dat spoedgevallen te allen tijde direct de praktijk kunnen bereiken, maken we gebruik van een telefooncentrale met een keuzemenu:  keuze 1: spoedlijn, als elke seconde telt

Avond-, Nacht- En Weekenddienst (ANW)

Tijdens de avonden, weekenden en feestdagen wordt het zorgaanbod voortgezet via de huisartsenpost, verspreid over Amsterdam. De huisartsenposten zijn alleen te bezoeken na telefonische (088-0030600) afspraak.
.
Openingstijden
Op werkdagen vanaf 17.00 uur tot de volgende morgen 08.00 uur, tijdens de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 08.00 uur en op feestdagen van 08.00 uur tot de volgende dag 08.00 uur.
.
Tijdens de nachten (23.00 tot 08.00 uur) zijn alleen de huisartsenposten in CentrumOost en West geopend.

Adressen:

CentrumOost
OLVG Oost (Ingang SEH OLVG Ruyschstraat tegenover het politiebureau)
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

Noord
Terrein BovenIJ ziekenhuis (ingang spoedeisende eerste hulp)
Statenjachtstraat 1
1034 CS Amsterdam

West
OLVG West (direct naast de spoedeisende eerste hulp)
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Zuidoost 
AMC ziekenhuis (ingang spoedeisende eerste hulp)
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Zuid 
De Boelelaan 1117 (direct onder de hoofdingang van het ziekenhuis)
1081 HV Amsterdam

Telefonische en e-consulten

Afspraak voor het telefonisch spreekuur van dezelfde dag kunt u maken met de assistente voor 10.30 uur. De huisarts belt u dezelfde dag terug. Gaarne het nummer doorgeven waarop u bereikbaar bent.
.
E-Consulten: via een veilige internetverbinding kunt u vragen aan uw huisarts stellen. Deze dienst vindt u in ons online patiënten omgeving  Hiervoor dient u zich eenmalig aan te melden. Een e-Consult is enkel geschikt voor vragen die niet urgent zijn.  In het patiënten portaal kunt u ook online recepten bestellen, online afspraken maken en online uw lab en radiologie uitslagen en specialistenbrieven bekijken.

Opleidingspraktijk

We vinden het belangrijk om mee te werken aan de opleiding van nieuwe huisartsen.
.
Arts in opleiding tot huisarts
: Hij of zij Is een arts met een volledige bevoegdheid tot het uitoefenen van de geneeskunde . Hij/Zij heeft het artsenexamen afgelegd en heeft vaak ook al enige jaren werk ervaring in het ziekenhuis.  Hier in de praktijk zal  de betreffende arts zich ontwikkelen tot huisarts. Patiënten contacten worden altijd nabesproken en indien nodig vindt er direct overleg plaats met uw huisarts of specialist
.
In deze praktijk worden geen coassistenten opgeleid. Een coassistent is een medisch student in opleiding tot arts.
De praktijk is verbonden aan het huisartsen opleidingsinstituut Amsterdam UMC., locatie VUMC

Videoconsulten

Videoconsult voor patiënten: een consult via computer, tablet of smartphone. De huisartsen en de  praktijkondersteuners bieden naast een fysieke afspraak op de praktijk ook een ‘videoconsult’ . Een videoconsult is een consult waarbij u elkaar via een beeldscherm ziet en hoort. Een videoconsult is hetzelfde als een normale afspraak. U hoeft voor dit consult niet naar de praktijk te komen.
.
Wat heeft u nodig voor een videoconsult?
Voor een videoconsult heeft u een computer, tablet of smartphone nodig met geluid en een camera. En u heeft ook een internetverbinding nodig. Verder is het handig als u van tevoren de MDO beeldbellen app download op uw tablet / computer of telefoon.
https://mdobeeldbellen.caresharing.com/
Patiënten handleiding Caresharing MDO Beeldbellen
.
Hoe werkt het videoconsult?
Voor een videoconsult belt u met de assistente en vraagt u een videoconsult aan. Via e-mail of sms ontvangt u van de huisarts of praktijk ondersteuner een bericht met daarin een link. Net als in de praktijk kan het zijn dat er een spoedgeval tussendoor komt of een ander consult uitloopt. Blijf wachten tot u vanuit de digitale wachtkamer wordt binnengelaten.
.
Uw privacy is belangrijk
Uiteraard is uw privacy heel belangrijk. Een videoconsult maakt gebruik van de beveiligde internetverbinding van uw zorgverlener. Uw gesprek wordt niet opgenomen. Uw zorgverlener zit in een gesloten ruimte zodat niemand kan meeluisteren. De zorgverlener maakt zoals gebruikelijk aantekeningen in uw dossier. U kunt zelf ook wat doen aan uw eigen privacy. Zorg dat u ook in een gesloten ruimte zit zodat er niemand kan meeluisteren. Maak geen gebruik van een openbare internetverbinding.
.
Wat moet u doen als het inloggen niet lukt?
Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de huisartsenpraktijk.

OLVG Huisartsenpost (patentrechten PRAKTIJK.nl - HMCC))

Praktische informatie

Inschrijven als nieuwe patiënt

De praktijk is gesloten voor nieuwe patiënten

Bloedprikken in de praktijk

Bloedprikken vind niet meer op de praktijk plaats.

Hiervoor kunt u onder andere gaan naar:

– Reinier  locatie Hudsonhof no 1, openingstijden dinsdag van 08.30 – 11.00 uur
– Reinier  locatie Mediport 572, openingstijden ma t/m vrij tussen 08:00 -12:00 uur en 12.45 -16.00 uur
– ATAL Jan Tooropstraat 138, openingstijden ma t/m vrij tussen 08:00 -15:00 u; di tot 19:00 uur
– OLVG locatie West  openingstijden ma t/m vrij tussen 7.30-16.30 uur

Herhaalmedicatie

U kunt digitaal via uw login uw chronische medicatie aanvragen. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

-Dit geldt tevens voor onze receptenlijn. U kunt dus ook buiten de openingstijden uw herhaalmedicatie opgeven.
Bel 020 6182004 keuze 2.
Spreek na de piep duidelijk de gegevens van diegene voor wie het recept bedoeld is:
• naam,
• geboortedatum,
• telefoonnummer,
• de naam van het geneesmiddel, sterkte en hoeveelheid en gebruik,
• bij welke apotheek de medicatie afgehaald mag worden,
• en of uw medicatie (in geval van medische noodzaak) thuis bezorgd moet worden.
.
-Per e-mail : info@rmfoppenhuisarts.nl
-Tevens bieden wij u nog de mogelijkheid uw medicijndozen in de receptenbus op de praktijk te deponeren; deze zit bij ons achter de ingangsdeur.

Uitslagen / Doktersverklaring

Uitslagen
.
Voor het opvragen van uitslagen zoals laboratoriumonderzoeken en röntgenfoto’s bellen tussen 15:00 -16:00 uur. Uitslagen (van o.a. het lab) zijn inzichtelijk via het patiëntenportaal op de homepagina.
.
Doktersverklaring
.
Als huisarts krijgen wij regelmatig het verzoek om een medische verklaring af te geven. Dit heeft vaak betrekking op ziekteverzuim tijdens school of werktijd, maar soms ook in verband met het annuleren van een reisverzekering of iets dergelijks.
Door het landelijke adviesorgaan van huisartsen (KNMG) is afgesproken een dergelijke verklaring sinds een paar jaar niet meer af te geven. De meeste instanties (zoals bedrijfsartsen, advocaten en verzekeraars) zijn hiervan al op de hoogte en handelen conform de gestelde regelgeving.
.
Alhoewel misschien goed bedoeld, is dit niet meer gebruikelijk zo te doen. In bovengenoemde of overige gevallen kunt u een zogenaamde weigeringsbrief bij ons opvragen waarop vermeld staat dat er geen medische verklaring verstrekt wordt.
.
Zijn er na aanleiding hiervan nog vragen, bespreek het dan met de assistente of huisarts.

WhiteBOX

Onze praktijk is aangesloten op de zgn Whitebox. Hiermee kunnen huisartsen op de huisartsenpost de belangrijkste gegevens uit uw patiëntendossier inzien. Dit systeem is veiliger dan het veelbesproken LSP, waarbij veel meer zorgverleners toegang hebben tot een veel groter deel van het dossier. Wij vinden dit een goede manier om de zorg voor patienten met chronische ziekten te verbeteren zonder dat hun privacy onnodig geschonden wordt. Deze inzage zal alleen plaatsvinden nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven.
.
Voor meer informatie: Whitebox

Doktersassistente

De doktersassistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Naast de telefonische werkzaamheden kunt u bij haar ook terecht voor:

  • het meten van de bloeddruk
  • het geven van injecties
  • 24-uurs bloeddrukmeter
  • aanstippen van wratten
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • zwangerschapstest
  • urineonderzoek
  • suiker controle
  • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)

Maak hiervoor telefonisch een afspraak op werkdagen tussen 08:00-11:30 uur.

Vakantiewaarneming

Tijdens vakantie van uw huisarts wordt u door een waarnemend huisarts gezien. Dit kan zijn op de praktijk zelf of op een andere lokatie

In het laatste geval wordt de letter verdeling aangegeven op de website, op de praktijk zelf als op het antwoordapparaat.

Translate »
Call Now Button