Actuele stand van zaken Corona

Actuele stand van zaken Corona

Het aantal besmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen. Steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal coronapatiënten op de IC’s loopt nu op en kan volgens de berekeningen nog verder oplopen. Om iedereen goede zorg te kunnen blijven bieden en de kwetsbaren in de samenleving te beschermen tegen de toegenomen aanwezigheid van het coronavirus, neemt het kabinet extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen

De Gezondheidsraad geeft aan dat het versneld toedienen van de boosterprik op dit moment slechts een relatief beperkt effect zal hebben op het aantal besmettingen. Ook moet het nieuwe advies niet gezien worden als een instrument om de huidige besmettingsgolf in te dammen. Voor de algemene bevolking beschermen de COVID-19-vaccins nog steeds erg goed tegen ernstige ziekte en zieken huisopname (respectievelijk 94% tegen ziekenhuis- en 97% tegen IC-opname). Een booster draagt bij aan een blijvend hoge bescherming.

Boostervaccinatie: De oudsten en meest kwetsbaren komen vanaf vrijdag 19 november aan de beurt. Leeftijd is de belangrijkste voorspeller voor ernstige ziekte door COVID-19. Overigens mogen mensen die aan de beurt zijn meteen ook hun partner meenemen. Het is sowieso een dringend advies aan iedereen om zoveel mogelijk naar een GGD-locatie te gaan, al dan niet gebracht door een familielid.

Vanaf het eind van december ontvangen de circa 4 miljoen 60-plussers naar verwachting ook een uitnodiging voor een boostervaccin. Zij krijgen de booster ook op één van de GGD-locaties

Ziekenhuizen vaccineren hun eigen personeel en zijn gevraagd ook ambulancepersoneel, huisartsen en hun medewerkers te vaccineren.

Van groot belang is dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd bent. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden en hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen zijn. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Onder de basisregels wordt verstaan:

 • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
 • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

 

Het geldende thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ‘werk minstens de helft van de werktijd thuis’. We weten dat thuiswerken een efficiënte manier is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het helpt om het aantal contactmomenten te verminderen.

Mondkapjes zijn opnieuw verplicht op alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden.

Testbeleid: Sinds het begin van de COVID-19 epidemie in Nederland is het testbeleid geleidelijk veranderd.

Vanaf 1 december 2020 kunnen ook mensen zonder klachten zich laten testen als zij risico hebben gelopen op een besmetting. Verder is het vanaf 31 maart 2021 mogelijk een zelftest te doen. Deze test wordt aangeraden voor mensen zonder klachten om periodiek (preventief) te testen wanneer dit voor school of werk vereist is. Ook bij terugkomst van vakantie wordt het afnemen van een zelftest aangeraden. Bij een positieve uitslag is een confirmatietest bij de GGD vereist. Toch is het aannemelijk dat niet alle met SARS-CoV-2 besmette personen daadwerkelijk getest worden.

De PCR-test toont specifiek stukjes genetisch materiaal van het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 aan. Het is de meest gebruikte en meest betrouwbare test. Met een wattenstaafje wordt een uitstrijk genomen uit de neus en keel. Dit gaat naar een laboratorium voor de PCR-test. Bij de PCR-test worden kopietjes van een deel van het virus gemaakt. Een stukje genetisch materiaal van het virus wordt sterk vermenigvuldigd, om het aan te kunnen tonen. De PCR-test heeft een hoge testgevoeligheid. Dat betekent dat de PCR-test het virus ook oppikt bij iemand die nog weinig virus heeft of weinig virus meer bij zich draagt.

Een antigeen zelftest is een coronatest die je in een winkel of apotheek kunt kopen en zelf kunt afnemen.

Als je het virus bij je draagt, laat de antigeentest dat snel zien; meestal een kwartier na het opbrengen van het monster op de testcasette. De antigeentest is minder gevoelig dan de PCR-test. Vooral als er weinig virusdeeltjes aanwezig zijn is de antigeentest vaak negatief. Helemaal in het begin van de infectie zijn er nog weinig virusdeeltjes.

Zelftesten zijn bedoeld voor mensen zonder klachten, als aanvulling waarmee anders onopgemerkte besmettingen opgespoord kunnen worden. Zelftesten zijn niet bedoeld voor:

 • mensen met klachten
 • mensen die contact hadden met iemand met corona
 • mensen die terugkeren uit een hoog risicogebied

Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan een PCR of antigeen test die door een professional wordt afgenomen.

Onderzoek naar zelftesten laat zien dat, mits de zelftest juist wordt afgenomen,  de betrouwbaarheid tussen de 58% en 78% ligt.  Er is dus een gerede kans dat iemand een negatieve testuitslag krijgt terwijl die persoon wél besmet is met SARS-CoV 2 en het virus mogelijk op anderen kan overdragen.

Een positieve zelftestuitslag moet altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD.

De basisregels helpen om besmetting van jezelf en anderen met het coronavirus te voorkomen. Ook als je al gevaccineerd bent. Als we onze handen wassen, afstand houden en testen en thuisblijven bij klachten worden er minder mensen besmet. Zo is er sneller weer meer mogelijk.

Corona Foppen

De praktijk is zo ingericht dat aan alle eisen is voldaan om veilig zorg te kunnen verlenen.

Iedereen wordt verzocht telefonisch een afspraak te maken of vragen te stellen, het is niet de bedoeling dat u ‘zomaar’ binnenloopt. Vooraf vragen de assistentes naar klachten die op Corona kunnen wijzen. Kom alleen, begeleiders wachten buiten. Als u binnenkomt vragen we u gebruik te maken van het desinfectans in de wachtkamer. Niet meer dan 3 wachtenden bij de receptie. Alle wachtkamerstoelen staan op 1,5m afstand. We werken met plexiglasschermen, eventueel andere beschermende middelen. U wordt dringend verzocht bij het betreden van de wachtruimte een mondkapje te dragen.

We werken nog steeds veel met bellen, met het laten mailen van foto’s. Als het nodig is, en er is geen risico op Corona, dan wordt u uitgenodigd op het spreekuur. Er worden verspreid over de dag veel minder mensen tegelijk gezien, waardoor de wachtkamer zo leeg als mogelijk blijft, 1,5m afstand gewaarborgd is. De bloedprik locatie op de praktijk is komen te vervallen. Bloed glucose prikken gebeurt nu na telefonische afspraak met de assistente. Herhaalrecepten kunnen per mail, via de receptenlijn of via de website worden aangevraagd, dat doen we niet aan de balie.

Bij het geringste vermoeden van Corona verzoeken we u volgens de landelijke richtlijnen zelf een afspraak te maken voor een Coronatest bij de GGD, tel 0800-1202. Zodra de uitslag bekend is geeft u deze aan ons door, en dan kunnen we beslissen hoe uw klachten verder bekeken kunnen worden. Bent u te ziek om te komen of om naar de GGD te gaan, dan belt u ons en er volgt eventueel een eerdere beoordeling. De assistente zal u tevoren dus altijd vragen naar verkoudheidsklachten als snotteren, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts, maar ook naar diarree, geur- en smaakverlies, om het risico op Corona en de ernst van een situatie in te kunnen schatten.

Heeft u andere klachten dan de klachten hierboven vermeld?
Heeft u gezondheidsklachten die niet met het Coronavirus te maken hebben en die u met de assistente of de arts wilt bespreken, of twijfelt u over de ernst van uw klachten? Kijk dan eerst op www.thuisarts.nl. Daar leest u wat u kunt doen en of u de huisarts moet bellen. Twijfelt u toch nog? Of worden uw klachten erger? Dan kunt u altijd bellen naar de praktijk.

Zoals u gewend bent, zal de assistente u vragen stellen. Zo weet zij welke zorg op dat moment het beste bij u past, bijvoorbeeld een advies via de telefoon, een afspraak met de huisarts op de praktijk of bij u thuis.

Dus, ook tijdens de coronacrisis geldt:

 • Maak u zich zorgen over uw gezondheid? Heeft u klachten?
 • Kijk op Thuisarts.nl of u er zelf iets aan kunt doen.
 • Op Thuisarts staat vaak ook wanneer u uw huisarts of specialist beter kunt bellen.
 • Bel of zoek gerust contact via internet of e-mail uw huisarts of specialist bij klachten. Dat blijft belangrijk, ook in deze coronatijd.
 • Kom NIET naar de praktijk, maar bel eerst.

Meer informatie over Corona
Als u vragen heeft over het Corona virus, en u bent niet ziek, bel dan met het speciale nummer 0800-1351 (gratis) van het RIVM, of bezoek de website van het RIVM, https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel. Voor uitleg over het coronavirus in begrijpelijke taal én in andere talen, ga naar de website van Pharos, https://www.pharos.nl/coronavirus/begrijpelijke-informatie-over-het-nieuwe-coronavirus/.

Veel antwoorden kunt u ook vinden op https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

Thuisarts.nl geeft antwoord op vragen als:

Herhaalmedicatie en Corona:
Gelieve herhaalmedicatie niet binnen aan de balie te komen bijbestellen, maar maak gebruik van de volgende veilige alternatieven:

 • Doosje/etiketje deponeren in de recepten-bus achter de ingangsdeur
 • Telefonisch bestellen, kies 2 de receptenlijn
 • Herhaalreceptformulier via de WebApp


Translate »
Call Now Button